Vågbrytare

Flytande vågbrytare

Flytande vågbrytare är konstruerade för utsatta lägen. Med stor stabilitet och bärighet och är konstruerad för utsatta lägen.

Vår vågbrytare har neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående och egenvikt. Den har hög stabilitet och bärighet. Allt sammantaget skapas en god vågdämpning.

Valet av bredd på vågbrytare bestäms av era unika förutsättningar, exempelvis stryklängd, vågperiod och våghöjd m.m. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, det gör den osänkbar och ger den en mycket lång livslängd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten.

Flytande vågbrytare har hög bärighet och en konstant fribordshöjd. 

En flytande vågbrytares fördelar gentemot en fast vågbrytare är exempelvis kort byggnationstid, flexibilitet genom att den går att flytta. Det är även ett miljövänligt alternativ då den påverkar bottenmiljön och vattengenomströmningen mindre än en fast vågbrytare. Alla våra vågbrytare är förberedda för dragning av el, vatten och kan även specificeras enligt kunds önskemål.

Sammankoppling av flytande vågbrytare sker med vårt kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling. Förankringen sker med kätting, tågvirke, Seaflex eller pålar.

Tillval till vågbrytare:

Vågbrytare kan enkelt förses med våra tillbehör såsom:

  • Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare m.m.
  • Betongdäcket kan mönstras med exempelvis kullersten och stenplattor
  • Däck och sidor kan förses med träbeklädnad