Trä- & betongbryggor

Trä- & betongbryggor

Den flytande trä-/betongbryggan har en bärande konstruktion och trädäck av tryckimpregnerat virke (klass NTR/A). Den bultas fast på flytkroppar av betong, med en kärna av cellplast.

Konstruktionen ger en hög bärighet samt att bryggan blir tillförlitlig och osänkbar. Bryggan tillverkas i önskade längder utan skarvar, och kan senare förlängas utan synbar skarv. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Den här bryggtypen är lämplig både till fritidshamn och badbrygga i mindre utsatta lägen.