Betongbryggor

Betongbryggor

Våra betongbryggor / betongpontoner har stor stabilitet och bärighet. De har konstant fribordshöjd. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger en lång livslängd även i mer utsatta lägen.

En betongponton har vågdämpande egenskaper, beroende på sin konstruktion och tyngd. Man kan förstärka den vågdämpande effekten ytterligare genom att öka bredden. Förankringen sker med kätting, tågvirke, Seaflex eller pålar. 

Betongpontoner har dock fler fördelar än så. De har exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten i att de går att flytta utan större arbetsinsats och de är dessutom ett miljövänligt alternativ.

Alla våra betongbryggor är förberedda för dragning av el och vatten. Sammankoppling av våra betongpontoner sker med vårt kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling.

Tillval till betongpontoner:

Betongryggor kan enkelt förses med våra tillbehör såsom:

  • Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare m.m.
  • Betongdäcket kan mönstras med exempelvis kullersten och stenplattor
  • Däck och sidor kan förses med träbeklädnad