Grebbestad (1).jpg

Bryggor

Från smarta Y-Bommar till komplett hamnleverantör
 

 

 

 

Den robusta flytande Trä/Betongbryggan består av en träöverbyggnad av tryckimpregnerat virke (klass NTR/A) som bultas fast på flytkroppar av betong, med kärna av cellplast. Konstruktionen ger hög bärighet samt att bryggan blir tillförlitlig och osänkbar. Bryggan tillverkas i önskade längder utan skarvar, och kan senare förlängas utan synbar skarv. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Betongpontoner har stor stabilitet, och bärighet, konstant fribordshöjd och den är konstruerad för mer utsatta lägen. Konstruktionen består av armerad betong med kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den lång livslängd. Alla bryggor är förberedda för dragning av el och vatten. Sammankopplig av betongpontoner sker med vårt kopplingssystem som består av en vire/gummikoppling. 

Betongpontonerna kan förses med tillbehör såsom Y-bommar, el, vatten och belysning mm. Pontonernas däck och sidor kan även förses med träbeklädnad. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Flytande vågbrytare har stor stabilitet och bärighet, de är konstruerade för utsatta lägen. Vår vågbrytare har neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående. Valet av bredd på vågbrytare bestäms av era specifika förutsättningar, exempelvis våg-period, våghöjd mm. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den lång livslängd. Ökas bredden förstärks den vågdämande effekten ytterligare. Fördelen med flytande vågbrytare är kort byggnations tid, flexibiliteten man erhåller, genom att flytande vågbrytare går att flytta utan större arbetsinsats och att det är ett miljövänligt alternativ. Alla vågbrytare är förberedda för vatten och el dragning. 

 

 

 

 

 

Vi levererar och monterar el-stolpar till svenska båtklubbar, marinor, varv och privata bryggägare. Våra stolpar kombinerar design med funktion, i en och samma stolpe kan upp till 4 eluttag med föreskrivna jordfelsbrytare samt vattenkran, slanghållare och belysning monteras.

 
 
 

UDDEVALLA

Kurödsvägen 24B

451 55 Uddevalla

We Trade Marine International AB

Verkstadsgatan 10

613 41 Oxelösund

SWEDEN

Tel +46 (0) 155 360 70

info@wetrade.se

Org.nr. 556435-1137

OXELÖSUND
Verkstadsgatan 10

613 41 Oxelösund

Vi lagrar uppgifter i enlighet med GDPR. På det här sättet informerar vi och inhämtar ditt frivilliga samtycke. Vi lämnar inte ut uppgifter till 3:e part. Vi lagrar förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-post. Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig. Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära ut vilka uppgifter vi lagrar och du kan närsomhelst begära att vi slutar lagra uppgifter eller om du vill ändra dina uppgifter. Vi lagrar personuppgifter i säkra slutna system. Du kan alltid kontakta oss kring detta.

We store data in accordance with the GDPR. In this way we inform and collect your voluntary consent. We do not provide information for 3rd party. We store first name, last name, address, phone number and e-mail. We do this to communicate with you. You can at any time, free of charge, request what data we store and ask us to stop storing data or to change your data. We store personal data in secure closed systems. You can always contact us about this.

© 2020 We Trade Marine International AB

HEM | BRYGGOR | Y-BOM | GÅNGBAR Y-BOM | TILLBEHÖR | REFERENSER | KONTAKT