Contact | We Trade Marine

YOU ARE WELCOME TO CONTACT US IF YOU HAVE QUESTIONS.

Do you need to speak to someone at We Trade Marine directly? Find contact information and customer service details here. Feel free to use the contact form, for urgent matters you can easily reach us by phone!

OXELÖSUND
Verkstadsgatan 10

613 41 Oxelösund

We Trade Marine International AB

Verkstadsgatan 10

613 41 Oxelösund

SWEDEN

Tel +46 (0) 155 360 70

info@wetrade.se

UDDEVALLA

Kurödsvägen 24B

451 55 Uddevalla

Vi lagrar uppgifter i enlighet med GDPR. På det här sättet informerar vi och inhämtar ditt frivilliga samtycke. Vi lämnar inte ut uppgifter till 3:e part. Vi lagrar förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-post. Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig. Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära ut vilka uppgifter vi lagrar och du kan närsomhelst begära att vi slutar lagra uppgifter eller om du vill ändra dina uppgifter. Vi lagrar personuppgifter i säkra slutna system. Du kan alltid kontakta oss kring detta.

We store data in accordance with the GDPR. In this way we inform and collect your voluntary consent. We do not provide information for 3rd party. We store first name, last name, address, phone number and e-mail. We do this to communicate with you. You can at any time, free of charge, request what data we store and ask us to stop storing data or to change your data. We store personal data in secure closed systems. You can always contact us about this.

© 2020 We Trade Marine International AB